نگاهی به رمان های مه تیک
توضیحی در مورد ریشه ایرانی جشن والنتاین
2 سال پیش منتشر شده 2517 بازدید
توضیحی در مورد ریشه ایرانی جشن ولنتاین
رمان بختک
2 سال پیش منتشر شده 6858 بازدید
رمان بختک
رمان دلتا ایکس
2 سال پیش منتشر شده 6492 بازدید
رمان دلتا ایکس
رمان یازده دقیقه
4 سال پیش منتشر شده 11463 بازدید
رمان یازده دقیقه
رمان پیش مرگ ارباب
2 سال پیش منتشر شده 35670 بازدید
دانلود رمان پیش مرگ ارباب
رمان ازدواج به سبک اجباری
3 سال پیش منتشر شده 49125 بازدید
رمان ازدواج به سبک اجباری – نسخه PDF
رمان تنهاتر از تنها
2 سال پیش منتشر شده 7392 بازدید
دانلود رمان تنهاتر از تنها
دلم گرفته

دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم چراغ های رابطه تاریک اند چراغ های رابطه تاریک اند کسی مرا به افتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست…

ادامه مطلب