برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان با من مهربون باش pdf از جان کریستـوفر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان جان کریستـوفر مـیباشـد

موضوع رمان: فانتزی/تخیلی

خلاصه رمان با من مهربون باش

این داستان فانتیزی -تخیلی است البتـه شخصیت های اون واقعی هستن داستان

در باره رابطه دو تا دختر ایرانی به نام های سحر و سارا با اعضای گروه موسیقـی معروف اسیاss501 است

که طی یک سفر به تایلند اتفاق مـی افتـه داستان مجموعی از حوادث تلخ وشیرین و اتفاقات جالب است

این رمان جلد دوم رمان بزار من اون یک نفر باشم مـیباشـد که از صفحه ۵۲ شروع مـیشود

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بزار من اون یک نفر باشم

قسمت اول رمان با من مهربون باش

از ما گفتن و از تـو نشنیـدن بعد از چند لحظه ادامه داد : فعل چیزی بهش نگو تا فرد ا با هم

حرف بزنیم بعد با صدای بلند داد زد اومدم مامان و گوشی رو قطع کرد دیگـه به این رفتار سارا عادت

کرده بودم مشغول چک کردن ایمـیل هام بودم که سوگند وارد اتاق شـد و روی تخت دراز کشیـد برگشتم و به

سوگند نگـاه کردم سوگند به من نگـاه کرد و بعد از چند دقـیقه و با چشم هایی تنگ که به من خیره شـد و گفت :

چتـه ؟ این روزها مشکوک مـی زنی؟ حرفی نزدم اما همون برق همـیشگی تـوی چشمام بود و لبخند مشکوکی به

لب داشتم سوگند که مشتاق تر شـده بود گفت : تـو هر وقت نقشـه ای داری این شکلی مـیشی دوباره چی تـو

سرت است؟ در جواب حرف سوگند فقط به اون خیره شـدم و بعد از چند لحظه ابروهامو بال انداختم این

علئم کـافی بود تا سوگند بلند شـه و صاف بشینه رو به من کرد و گفت : کج بشین راست بگو دوباره چه

دستـه گلی اب دادی ؟ این روزها خیلی عجیب …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان