برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروس خـون pdf از مـینا گودرزی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مـینا گودرزی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری ۲۰ ساله که تا این سن در کنار پدر و عمه ی مهربانش زندگی ارام و بی دغدغه ی را سپری کرده است ناگـهان با تصادف پدر با مردی جوان که منجر به مرگ مرد مـیشود زندگیش دستخـوش حوادث غیر منتظره ی مـیشود و خانواده ی متـوفا که روستایی و سنتی هستند درخـواست قصاص مـیکنند و تنها راه صرف نظر از قصاص را خـون فصل مـیـدانند ( یعنی از انها مـیخـواهند به ازای خـون فرزندشان از این پس ترنم با انها زندگی کند و مسئولیت و سرپرستیش به انان واگذار شود) ترنم برای نجات پدر علیرغم مـیل باطنی و ترس از اینده و با وجود برخـورد بسیار بد و خصمانه ی انان به این درخـواست تن در مـیـدهد و به ظاهر به عنوان دختر ولی در واقع برای کلفتی پا به دنیای جدیـدی مـیگذارد ولی سرنوشت با تمام ناسازگـاریهایش  اینبار روی دیگری به او نشان مـیـدهد و در اوج غربت و بی پناهی حامـی پر و پاقرصی پیـدا مـیکند تا دورادور هوایش را داشتـه باشـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان