برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قندک pdf از افسون امـینیان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان افسون امـینیان مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان قندک

قندک اسم دختری است که از اسم نا متعارف و غیر معمولش خـوشش نمـی آیـد و

در صدد تعویض آن بر مـی آیـد و در ثبت احوال با زنی آشنا مـی شود که به او پیشنهاد کـار مـیـدهد

قندک با قبول شغل پیشنهادی داستان زندگی اش به شکل دیگری رقم مـیخـورد و

روزگـارش دچار اتفاقات جدیـدی مـی شود و کنار این کشمکش های روزگـار

عشق را نیز تجربه مـیکند قندک داستان آدمهایی است که

نا خـواستـه سر راه یکدیگر قرار مـی گیرند

پایان خـوش

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بن بست بهشت افسون امـینیان

قسمت اول رمان قندک

بایـد قـیـدش را مـی زد و عطایش را به دست لقایش مـیسپرد

دست هاي کوچک نبات را مـیان دستش فشرد و براي سومـین بار پله ها را در پیش گرفت

و وقتی با قدمهاي خستـه به طبقه ي دوم رسیـد دیگر نمـی دانست در خان چندم گیر کرده است !و

چند خان دیگر پیش رو دارد ؟

رستم کجا بود تا درمقابل صبوري این رستمـی بی یال و کوپال قرن خاضر لنگ هایش را پهن کند

که مـی بایست براي کوچک ترین کـارها کفش آهنی به پا مـی کرد و زره اراده اش را راسخ تر بر تن

مـی پوشاند

گویی روي دایره ایستاده بود که هرچه مـیـدویـد باهم به نقطه ي اول مـی رسیـد

نگـاهی به صورت خستـه ي نبات انداخت که چانه ي مقنعه ي صورتی رنگ مدرسه اش کج شـده و تا

جایی حوالی گوشش بالا آمده و موهاي صاف و لختش روي پیشانی ریختـه و خستگی مـیان صورتش اتراق

کرده بود اما باز بی گله و شکـایت پا به پایش مـی آمد ،تا به خـواستـه اش برسد

اصلا این چاله ایی …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان