برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لپ های خیس و صورتی pdf از آیه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آیه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

 هانا دختر درس خـونی بود که یه هفتـه بعد فوت پدرش از خـونه اجاره ایشون مـیندازنش بیرون
اون که مادرشم از دست داده ، واقعا نمـیـدونه بایـد چیکـار کنه؟؟
از طرفی فشار زیادی از طرف نادر پسر شمسی خانم صاحب خـونه هانا روی اونه
نادرکه پسر تقص محله و همـیشـه بیکـار تـوی کوچه پلاسه به هانا پیشنهاد ازدواج داده
از قضا دقـیقا همون شب یکی از پسربچه های علاف هم سن خـود هانا که از مامورا فرار کرده مـیاد تـو خـونه هانا قایم مـیشـه و این مـیشـه سراغازی واسه اشنایی این دو تا
هانا بعد رفتن به مدرسه تصمـیم مـیگیره بره قبرستـون پیش بابا و مامانش که یهو سر از گیم نت ماهیار در مـیاره و دوباره با ماهیار روبرو مـیشـه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان