برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رسم دلدادگی pdf از الهام روح الهی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام روح الهی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان رسم دلدادگی

گندم برای درمان مادرش احتیاج به پول زیادی داره و کسی رو هم تـوی این دنیا

جز مادرش نداره مجبور مـیشـه برای تـهیه پول دست به کـاری بزنه که

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان انتقام خـون

دانلود رمان رسم دلدادگی

مامان جونم چیشـدي؟مامان تـو رو خدا یه چیزي بگو چقدر گفتم

پشت این چرخ نشین؟خدایا کمکم کن من هیچ کس و جز

مامانم ندارم

-الووو اورژانس اقا مادرم تـو رو خدا زود بیاییـد ادرس و یادداشت کنیـد خیابان

وقتی نه سالم بود پدرمو از دست دادام مادرم من و با خیاطی بزرگ کرد

با زحماتش تـونستم دانشگـاه برم سال دوم رشتـه نرم

افرازم تازگی تـونستم کـار پیـدا کنم تا کـار مامان سبک تر شـه چند

ساله کلیه ها ش مشکل پیـدا کرده مجبور هر ماه دیالیز کنه

دکتر به تازگی بهم گفت دیالیز دیگـه جواب نمـیـده حداقل باغیـد

یه کلیه براش جور کنیـد حالا من پولم کجا بود خرج و مخارج

دانشگـاهم اجاره خـونه دارو ها و دکتر مامان سربه

فلک مـیزنه تـوش موندیم دیگـه پول کلیه که هیچی

بلاخره اورژانس رسیـد

-اجازه بدیـد خانوم بریـد کناراقا زودتر بیاییـد مامانم

بعد از معاینه گفت :

-بایـد منتقلشون کنیم بیمارستان مدارك پزشکیشون و برداریـد بیاییـد

سوم شخص

صورت گندم از اشک خیس شـده بود چشماي ابی قشنگش، که از پدرش

به ارث برده بود از شـدت گریه سرخ شـده بود کنار

مادرش نشست و دستش و گرفت به صورت رگ پریـده اش خیره شـد

پرستار اورژانس گفت :اروم باشیـد خانوم انشااالله که

چیزیشون نیس به بیمارستان رسیـدن مریم و بستري کردن و تحت

مراقبت ویژه بود دکتر بعد از معاینه اومد پیش گندم و گفت:

-خانوم شفیعی متاسفم دیگـه کلیه هاي..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان