برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طغیان pdf آوا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آوا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

نفس نفس تداعی امـیـد و ناامـیـدی نفس نفس تداعی شروع یا لحظه پایان یه زندگیه نفس نفس تلاشـه دویـدن برای رسیـدن به چیزی که بایـد باشـه اما نیست شکستن بغضهاست و البتـه اوج عشقه ////
نفس نفس داستان زندگی زن و شوهر جوونی هست که تـوی طوفان حوادث گم شـدن. عشقـی که مرگ به بار آورده و سکوتی که کینه کـاشتـه… اشتباهی که سخت تاوان مـیکشـه داستان زنی که مرگ شوهرش رو باور نکرده و دنبالش مـیگرده چون جسد شوهرش هیچوقت////

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان