برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرگ احساس pdf از فاطمه احمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه احمدی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

بهناز، دختر خانواده ای سنتی است که یک باره عاشق جوانی به نام امـیرحافظ مـی شود
اما پدرش برای او خـواب دیگری دیـده است
بهناز که ناچار مـی شود با پسرخاله اش مسعود عقد کندپس از عقد، خـود را به پای امـیرحافظ انداختـه و از او عشق و کمک گدایی مـی کند اما امـیرحافظ او را پس مـی زند
این پس زدن، باعث شوکی بزرگ به بهناز مـی شود و او با سکتـه ای

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان