برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جان شـهرزاد pdf از رز آبی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان رز آبی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان جان شـهرزاد

در مورد دختری به اسم شـهرزاد که پدرش تـوسط همکـارش به قتل مـیرسه و شـهرزاد بعد از مدت ها

راضی به رضایت مـیشـه، به شرطی که پسر قاتل باباش باهاش ازدواج کنه تا بتـونه ارث پدرش و که

شرطش ازدواجه بگیره و چه بلاهایی که سر جانیار نمـیاره با همخـونه شـدنش برای انتقام…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شوهر تحمـیلی

دانلود رمان ارغوان برگ پاییزی

دانلود رمان بر آب رفتـه

دانلود رمان بد یمن

دانلود رمان عشق بی رحم

قسمتی از رمان

همونطور که بی حوصله وسایلامو داخل کیفم مـی چپونم، مـیگم: بابا مـیشـه بس کنی؟ مخم نمـی کشـه!

دارم بهت مـیگم سنت بره بالا دیگـه هیچکس در این خـونه رو نمـیزنه شـهرزاد! کتش و مـی پوشـه و من کلافه

کوله مو روی شونم مـی ندازم: احتمالا شب دیر مـیام! کی مـیخـوای رفیق بازی تـو تموم کنی دختر؟

کی مـیخـوای سرو سامون بگیری؟ بزرگ شی؟ چند سالتـه!

با عصبانیت نگـاش مـیکنم: من سازم نمـیگـه با مردای این دوره زمونه … همون دو سال پیش خر یه پسر

اشغال شـدم که واسه پول شما کیسه دوختـه بود و خرم کرد بس نیست؟ همه مـگـه مثل شـهابن؟

هوف بابا … بیا برو سرکـارت … مـگـه نگفتی ارثی بهم تعلق نمـی گیره تا ازدواج نکنم؟ پس دیگـه مشکلت چیه؟

با اخم مـیگـه: مشکل من داراییمه؟ من … شوهر … ن… مـی … ک … نم…!

بیرون مـیرم و عصبی از حیاط بزرگ مون مـی گذرم … پشت ماشین مـی شینم و استارت مـی زنم

راحله تامـی و از شیشـه بهم مـیـده … روی صندلی کنارم مـیزارم و حرکت مـی کنم …

دستی روی سرش مـی کشم: ببرمت مهد بعد مـیام مـی گردونمت خب؟ خـودشو واسم لوس مـیکنه …

مـی خندم و نگـاه دیگـه ای به گربه ای که ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان