دانلود رمان عروسک زخم خورده  از عسل ج و شکیلا ‌ق 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروسک زخم خـورده pdf از عسل ج و شکیلا ‌ق با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان عسل ج و شکیلا ‌ق مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان عروسک زخم خـورده

دختری به اسم ملودی که تـو بچگی پدر و مادرش رو از دست مـیـده یه برادر کوچکتر از خـودش داره

وقتی دختر قصه ما ۱۹ سالش شـد پدربزرگ سنگدلش پیشنهادی به او داد که ملودی

پیشنهادش رد کرد و پدربزرگش اونو طرد کرد و از خـونه بیرون کرد….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تبعیـد ناخـواستـه مهسا عادلی

قسمت اول رمان عروسک زخم خـورده

ملودی:

من: آقاجون این غیر ممکنه من نمـی تـونم قبول کنم

آقاجون: بایـد قبول کنی

من:اما اما آقاجون نمـیشـه قبول نمـیکنم سپهر داداش منه

آقاجون:داداشت نیست پسرعموتـه اینو بفهم

من:قبول نمـیکنمآقاجون:خب که اینطور ، ملودی یا قبول مـیکنی یا همـین امشب بایـد از

این خـونه بری

من:کجا برم مـیفهمـین چی مـیگین

با تـو دهنی که از آقاجون خـوردم ساکت شـدم و اشک به چشمام هجوم

اورد خدایا من چقدر بدبختم آخه بیچاره تر از منم هست

آقاجون:چیه ساکت شـدی

تصمـیمو گرفتم وجود من اینجا بی فایـده بود تا حاال هم با منت بزرگم

کردن

من:مـیرم

آقاجون :کجا

من:قبرستـون

با گریه از اتاق زدم بیرون مادرجون جلومو گرفت و گفت:چی شـده

دخترم چرا گریه مـیکنی

بدون اینکه جواب بدم دویـدم تـو اتاقم

لباسام تـو یه چمدون گذاشتم و عکس مامان بابام که تـو اتاقم بود هم

گذاشتم تـو چمدون و رفتم پایین

مادرجون:کجا مـیری دخترم این چه وضعیه چرا گریه مـی کنی ؟

من:من ، من دارم مـیرم حاللم کنیـد

مادرجون:کجا

آقاجون:ولش کن دختره خیر سرو بزار بره چشم سفیـد

مادرجون با گریه :کجا بره مرد این بچه که جایی رو نداره

آقاجون:هر چه زودتر بایـد برهمن:مـیالد کجاست اونم بایـد باهام بیاد

آقاجون :از این به بعد مـیالد با تـو هیچ ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان