برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آواره pdf از مانیا لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مانیا یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آواره

برای نابودی ام هیچ سلاحی نیاز نیست فقط اگر دلت مـی آیـد برو … بی حس شـده ام از درد ! از بغــض !

فقط گـاهی خـط ِ اشکی… مـیسـوزانـد صـورتـم را. آرامشــی مـی خـواهم… خلوتــی مـی خـواهم…

تــو باشی و من  در کنار هـــــم…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خانم کوچیک

قسمت اول رمان آواره

این حوالی بوی تحقـیر شـدن مـی آیـد …

بوی قضاوت نادرست ….

بوی شکستن و دم نزدن ….

بوی تـهمت …

بوی افترا با سیلی که زد پرت شـدم روی مبل دستمو گذاشتم روی گونم ….

دلم مـیخـواست دهن زمـین باز کنه و منو ببلعه که نبینم مهرزادی که عاشقشم اینطوری داره خـوردم مـیکنه ….

گلدان مورد علاقمو از روی مـیز برداشت و محکم انداخت روی سرامـیکـای کف خـونه گلدون تیکه تیکه شـد با گریه گفتم :

-چیکـار مـیکنی مهرزاد ؟!

بخدا برات تـوضیح مـیـدم داد زد :

-این عکسا چیه ؟!

حرفی برای گفتن نداشتم چرا لبهای لعنتیم ازهم باز نمـیشـد ؟

چرا صدام در نمـیومد ؟

این سکوت نابجا چیه ؟

بلند شـد و به سمتش رفتم دریای چشماش طوفانی بود بازوشو گرفتم و گفتم :

-مهرزاد ؟….

دستشو از دستم بیرون کشیـد و گفت :

-خفه شو ….

اسم منو به زبونت نیار هرزه….

مـگـه نگفتی برات تـوضیح مـیـدم چرا لال شـدی پس ؟

پارت گذاری رمان در صفحه رسمـی دانلود رمان در اینستاگرام

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان