برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان روج آشام pdf قلم طلا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان قلم طلا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

آهستـه آهستـه به روی برگ های خشکیـده و زرد رنگی که مانند فرشی زیبا تمام خیابان ها را پوشانده بود قدم مـی زد. زیبایی خزان برگ ها قدم هایش را استـوار تر و کوتاه تر مـی کرد. غرق در رویای زیبایی بود که گرمـی چیزی روی شانه ی چپش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان