برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اشک های خفتـه pdf فری بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :پلیسی

خلاصه رمان:

آنقدر زجر کشیـده بود که وقتی چشمان چمنی رنگش به اتاق کوچک و پنجره رو به کوچه افتاد خـود به خـود نفسی آسوده کشیـد و

از سرشوق خنده ای کرد به سمت پنجره رفت و آن را گشود هوای آزاد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان