برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خاص pdf ازفاختـه شمسوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاختـه شمسوی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

 حنانه روی مبل نشست و گفت:«فرهاد، آموزش آیسان تموم شـده، آمادست برای اولین عملیاتش» فرهاد گفت:«کیوان هم آمادست!» آیسان دست‌هایش را به هم کوبیـد و گفت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان