دانلود رمان در امتداد نقطه چین از نگار قاسمی مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در امتداد نقطه چین pdf از نگـار قاسمـی مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگـار قاسمـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان در امتداد نقطه چین

رمان درمورد دختری به اسم آریساست که داره با سرنوشتش مـیجنگـه

این دختر عاشق مـیشـه و تـو تمام لحظه های زندگیش فقط

چوب عشقشو مـیخـوره عشق یا وابستگی ؟

امـیر عاشق دختری به نام روناکه که اعتراف آریسا به امـیر باعث مـیشـه

روناک امـیرو ترک کنه اما آیا اونا دوباره کنار هم برمـیگردن ؟

امـیر و آریسا کنار هم ولی دوتا غریبه

روناک و حسام کنارهم به اجبار به خاطر بچه ای که تـوی شکم روناکه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عطر تلخ بیتا مـیرانی

قسمت اول رمان در امتداد نقطه چین

نگـاهی تـو آینه به خـودم انداختم و یه لبخند تلخ زدم کـاری بود که

خـودم باعث و بانیش بودم ؛ حاال افسوس خـوردن هیچ

فایـده ای نداره چه خـوشگل شـدم ! خانمـی که آرایشگر بود

اومد جلوم ایستاد و تاج رو رو سرم جابه جا کرد و رفت به

رفتنش نگـاه کردم و تـو فکر فرو رفتم ؛ یعنی آخرش قراره چی بشـه ؟

بازم به خـودم تـو آینه خیره شـدم با حسرت به موهام

نگـاه کردم ؛ موهای خرماییم حاال رنگ عسلی گرفتـه بود اصال

دلم نمـیخـواست رنگ موهام تغییری کنه اما االن اینجا من

حق انتخابی ندارم !

موهام به صورت ساده پستم و رو شونه هام ریختـه شـده بود

تاج گل زیبایی آرایشگر تازه رو سرم گذاشتـه بود پوست

برنزم یکم سفیـد تر شـده بود ابروهام پهن برداشتـه شـده بود و

با مداد عسلی خـوش حالت ترهم شـده بود که به صورتم

مـیومد چشم های کشیـده ی قهوه ایم حاال آرایش قشنگی داشت

خط چشم کلفت مشکی پشت چشمم و مداد مشکی

داخل چشمم کشیـده شـده بود که زیبایی خاصی داشت سایه ی

بادمجونی رنگ کمرنگی …

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان