برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان راز متروکه ی وحشت pdf از asraid70 A.mohamadi با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان asraid70 A.mohamadi مـیباشـد

موضوع رمان:ترسناک

خلاصه رمان راز متروکه ی وحشت

تا حالا به جن فکر کردی ؟ شـده تنهایی بری تـوی قبرستـون و

حس کنی یکی داره بهت نزدیک مـی شـه ؟ شـده تـوی یه روستای متروکه پا بزاری ؟

جایی که صبح یه بهشتـه اما شب از جهنم هم جهنم تره !

یه کمـی فکر کن

اگـه اجنه بتـونن پا تـوی دنیای ما آدما بزارن چی مـی شـه ؟ شایـد همـین الان یکی کنارتـه !

داره با لبخند بهت نگـاه مـی کنه ! داره فکر مـی کنه چطور قلبتـو از سینه‌ات بیرون بکشـه

دنیای ما آدما قانون داره . اما تا حالا به قانون دنیای اجنه فکر کردی ؟

اگـه تا حالا با دوستات به خاطر یه موضوع خنده‌دار شرط بستی

یا اگـه دوستت رو مجبور به انجام کـاری کردی یه کمـی هم به آخرش فکر کن

شایـد این کـار باعث یه اتفاق بشـه یه اتفاق بد تلخ یا شایـد یه مرگ

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جایی نرو معصومه آبی

قسمت اول رمان راز متروکه ی وحشت

به خدا یکی با دست موهامو نوازش کرد …

تمام بچهها جز فرزام خندیـدن.

سعیـد_ خب خنگ وقتی یکی نوازشت مـی کنه

بایـد تـو هم با لطافت برخـورد کنی نه این

که جیغ بزنی …

تیرداد_ تـوی خلقتت اشتباه پیش اومده.

اگـه دختر مـی شـدی خـودم حتما مـیگرفتمت…

شـهروز که کمـی از ترسش از بین رفتـه بود با حرص به تیرداد چشم دوخت

مسیر قبرستـون رو قبال دیـده بودم … بر خالف صبح که مـی ترسیـدم االن حسی خاصی

نداشتم. زیر لب آهنگی که حتی نمـی دونستم خـوانندهاش کیه رو مـی خـوندم و به راهم

ادامه مـی دادم. کمـی بعد احساس کردم کسی کنارم قدم مـی زنه. فوری به پشت سرم

برگشتم که نور ضعیفی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان