برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تنهای مغرور pdf از parisa_hekmat با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان parisa_hekmat مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/انتقامـی/پلیسی

خلاصه رمان تنهای مغرور

آنجل دختری از جنس یخ، دختری مغرور و سرد که از اول اینطوری نبوده دقـیقا هشت سال

پیش وقتی ۱۶ ساله بود یه اتفاقـی مـیوفتـه که زندگیش با خاک یکسان مـیشـه اون تـوی یه روز

دوتا از عزیزتریناشو از دست مـیـده، پدر و مادرش، که هردو پلیس بودن تـوی یه ماموریت به

دست یه باند بزرگ به قتل مـیرسن و درست چند ماه بعد از اون آنجل یه ضربه دیگـه مـیخـوره

این بار به خاطر اعتماد بی جا و بچگـانه…

اون وارد حرفه پلیسی مـیشـه تا آتیش انتقامشو

از همه اونایی که عذابش دادن بگیره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تقاص باور کردنت

قسمت اول رمان تنهای مغرور

صدای شلیک گلوله بود که همه جارو پر کرده بود…

اگـه اون دختره ی احمق خـوب کـارشو انجام

مـیـداد الان لو نرفتـه بودیم.

اه اه گند زد به ماموریت.

سردیه اسلحه رو پشت کمرم احساس کردم….

خیلی آروم بدون اینکه عکس العمل شـدیـدی

نشون بدم یا بترسم سر جام وایسادم.

سرشو بغل گوشم آورد و با صدای آرومـی گفت:

هه فک نمـیکردی بفهمـیم مـگـه نه خانوم

پلیسه?فک کردی مـیتـونی سر منو کـاله بزاری?!

حتی اگـه همکـارات دستشون بهم برسه قبلش

بایـد انتقامم رو از تـو بگیرم جوجه!

اه این یارو چقدر ور ور مـیکنه! بسه دیگـه بزار

تمرکز کنم چجوری بایـد از شرّت خالص بشم.

اهاااان فهمـیـدم… خیلی اروم رفتم عقب جوری که

چسبیـدم بهش.

هه الان شـد.چه عجب!

خیلی اروم سرمو برگردوندم و تـو چشماش خیره

شـدم و با تمام مظلومـیت گفتم: تـو انقدر بی رحم

نیستی که منو بکشی مـگـه نه?!

اینارو با بغض ساختگی مـیگفتم که دیـدم دستش

داره شل مـیشـه. آهااااا ایول خـوب شـد…..

حالا یک دو سه چون پاهاشو ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان