برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قصه عشق pdf از زهرا فاطمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا فاطمـی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان قصه عشق

قصه ی عشق قصه ی چند عشق رو حکـایت مـیکنه با پایان های خـوب و بد

کسایی ک سبک مودب پور رو دوست دارن مطمنم از این رمان خـوششون مـیاد

داستانش طنز ک اواسط داستان برمـیگرده ب گذشتـه دور و قصه ی عشق دیگـه رو

بازگو مـیکنه ک ب آینده مربوط مـیشـه راوی داستان پسریه ب اسم رضاک برخلاف

بیشتر رمان ها از،قشر معمولی جامعه اس پایان خـوش البتـه بستگی ب خـودتـون داره

ک اونو خـوش تلقـی کنیـد یا نه مطمئنم شیفتـه آقایی رضا مـیشین…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ایست قلب

قسمت اول رمان قصه عشق

هنوز غبار پاییزی ب تنم ننشستـه بود دلم پر کشیـدن مـی خـواست ولی ب کجا؟!

ب دور و برم نگـاه کردم این همه آدم تـوی این شـهره ولی چرا

دارن از تنهایی مـیگن؟هر کسی ی گوشی دستشـه و بی خیال از بغل

دستیش تـو دنیای مجازی گم شـده!؟چشمامو بستم چقدر از این کلمه نفرت

داشتم مجازی؟!دستموفرو کردم ال ب الی موهام این کـار همـیشـه آرومم مـیکرد…

با نگـاه کردن ب دوتا بچه ک داشتن بازی مـیکردن برگشتم ب

گذشتـه .. پدر سوختـه چ خبره؟احمد خجالت بکش جلوی بچه فحش نده؟

دارم ب خـودم فحش مـیـدم شما چرا ناراحت

مـیشی؟زشتـه!؟زشتـه؟؟؟حالو ک اینجوره پدر سگ احمد!!!!بابام خندیـد چیکـار کنم

خانوم پاشو بیا چایی دم کردم تازه دمه، دست از سر این طفله

معصوم هم بردار کی طفل معصومه؟این؟این ی وجبی همـین دیروز زده

شیشـه ی مغازه ی مش جعفرو شکونده؟پریروزم موهای بتـول خانمو

کشیـده بنده ی خدا احترام نگـه داشت فحش بارم نکرد…پیش پریروزم زد

تـو سر حسن پسر حاج غالم ک ضعف کرد بردنش بیمارستان…

پیش اوههه چ خبره بابا فهمـیـدم…نمـی خـواد واسم خاطره زنده کنی..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان