دانلود رمان محکوم به مرگ از noghre مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان محکوم به مرگ pdf از noghre مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان noghre مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان محکوم به مرگ

باران قصه ما از پرتگـاه پرت مـیشـه پایین ولی

این جاست که یه اقا که فرشتـه نجات باران ماست پیـداش مـیشـه.

زندگی بازم رونق مـیگره ولی با کلی تفاوت باران شاد دیگـه اون دختر همـیشگی نیست.

سرد تر شـده….یه جورایی روزه سکوت گرفتـه همه چیز براش مبهم شـده…و این پسر قصه که اسمش

هم سامان هست مـیخـواد بهش کمک کنه خـودشم نمـیـده ولی یه جورایی نسبت

به این دختر خیلی خـوشکل مسئوله بخاطر اینکه .

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان محکوم به مرگ

اهستـه وارد اتاق شـدم چشم هامو برای چند ثانیه بستم.و نفس

عمـیقـی کشیـدم و به دخترک نگـاه کردم ساکت و ارام

گوشـه ایی نشستـه باورش سخت است این که این همان دخترکیه

که سه ماه پیش با وحشی گری از تیمارستان فرار

کرده…

اهی کشیـدمو سرم را به طرفین تکـان دادم جسم کوچک و

نحیفش در پیراهن ابی روشن و شلوار گشاد سیاهی قایم

شـده .موهای بلند و سیاه رنگش مثل چادر شب روی

شانه هایش اوار شـده و بازیگوشانه پیچ و تاب خـورده.

نگـاه سرد و یخ زده اش رو به پنجره است بی روح. تنها صدایی

که ازش شنیـدهام در این سه ماه تنها صدای نفس های

ارامش است که گـاهی عمـیق مـیشود…

ارام از اتاق خارج شـدم بااینکه مـیفهمم که تمام حرکـاتم

متـوجه مـیشود.در را بستم و به سمت اشپزخانه رفتم در

یخچال را باز کردم تا پیتزای برای شام درست کنم.

وسایل پیتزا را بیرون اوردم چرا که الما پیتزا را دوست داره از بین

تمام غذا هایی که تا حاال بهش دادم فقط پیتزاست

که با ولع مـیخـوره. و یه نگـاه تشکر امـیز مـیکنه..ولی بازم سکوت

خیلی بده یه جورهاییبهش حق مـیـدم که ساکت

باشـهداشتم پیتزای …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان