برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کینه عشق pdf از بیتا تقوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بیتا تقوی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی/همخـونه ای

خلاصه رمان کینه عشق

داستان با یه دروغ شروع مـیشـه…..
دختره قصه ی ما یه دختر ساده و تنهاس با یه زندگی پیچیـده….

این دختر دروغ مـیگـه و صحنه مـی سازه و وارد یه خـونه که نه…وارد یه قصر مـیشـه…

یه قصر طلایی…عاشق پسر اون خـونه مـیشـه…و درست تـو لحظه ای که همه چیز بر

وفق مرادشـه یه طوفان همه چیز رو نابود مـی کنه….مـی تـونه دووم بیاره؟!

مـی تـونه به زندگی تـو اون قصر ادامه بده؟!به عشقش مـی رسه؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گمشـده ای در عشق

قسمت اول رمان کینه عشق

با لباس های کهنه و مندرس کنار خیابون ایستاده بودم سرمای سوز دار پاییزی تمام تنم رو مـی

لرزوند کنار خیابون منتظر یه تاکسی بودم به شـدت مـی لرزیـدم و عصبی بودم از اینکه چرا تـو این خیابون

های خلوت باالی شـهر هیچ ماشین مناسبی پیـدا نمـی شـه که من رو به پایین ترین نقطه ی شـهر برسونه

در دل دعا مـی کردم:خدایا خـواهش مـی کنم..دیگـه نمـی تـونم..بسه..کـافیه..التماس مـی کنم..یعنی پیـدا کردن

یه تاکسی تـو این نقطه از شـهر اینقدر سختـه؟؟ تـو افکـار خـودم غرق بودم که صدای الستیک های پر جیغ

ماشینی رو که جلوی پام به شـدت ترمز کرد شنیـدم عصبی بودم و افکـارم پاره شـده بود..دختری شیک پوش

و جذاب از ماشینی مدل باال که حتی اسمش رو هم نمـی دانستم پیاده شـد

رو بهش با نهایت خشمم داد زدم:چتـه؟؟ فکر کردی کی هستی با این ماشینت؟؟ خـوبه بهم نزدی..روانی..

دختر مالیم و مجلسی خندیـد و گفت:تند نرو..تند نرو بیا باال کـارت دارم..

در عرض یه ثانیه چشمام به اندازه ی چشمای وزغ گرد و گشاد شـد بعد اخم پررنگی چهره ام رو پوشوند و

همون …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان