برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دیوونه جلد اول pdf از سوگند احمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان سوگند احمدی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان دیوونه جلد اول

سلام من ترنجم یه دختر فقـیر که بعد از مرگ مادرم مجبور به ازدواج با یه پسره خیلی خیلی بد و پولدار مـیشم

که اون هرشب منو کتک مـیزنه و به نحوه های مختلفی آزارم مـیـده و زنه دوم مـیگیره ولی من عاشقش مـیشم و

با این عشق ممنوعه به یک فرد دیوونه باعث مـیشم قلب و روحم لکه دار بشـه تا اینکه…‌.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شمس القمر

قسمت اول رمان دیوونه جلد اول

جلوی آینه ایستادم و به خـودم نگـاه کردم

یه دختر معمولی با قده نسبتا کوتاه

چشمای مشکیم لبای قلوه ایم و دماغ کوچیک و ابروهای کشیـده ام

که خیلی به صورتم مـیومد

همه مـیگفتن خیلی زشتم ولی من باور نداشتم

موهای بلندم که تا زیره با**نم بود و رنگ قهوه ای داشت

من با مامانم زندگی مـی کنم و پدرم سالها پیش تـو یه حادثه کشتـه

شـد

من تنها فرزند این خانواده ام و خانواده ما خیلی فقـیره من و مامان

بعد فوت بابا تـو یه اتاقک کناره یه باغ بزرگ زندگی مـی کردیم و

وظیفه نگـهبانی از اون باغه بزرگو داشتیم اون اتاقک گوشـه باغ تمام

دارایی من و مامان بود که البتـه اون اتاقکم برای خـودمون نبود من

امسال به سنه ۲۴ سالگی مـیرسم مامانم خیلی مریض بود و من

نگرانش بودم

مامان: ترنجم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان