برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قبله ی من pdf از مـیم سادات هاشمـی مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مـیم سادات هاشمـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/مذهبی

خلاصه رمان قبله ی من

محیا دختریست که احساس مـیکند عقایـد پدرش دست و پاگیر است و

دلش مـیخـواهد آزادی از نوع دلخـواه خـودش را تجربه کند

اتفاقاتی که رخ مـی دهد او را در این راه مصر مـی سازد اما..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان قربانی مـینا سلطانی

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان