برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یاسمـینا pdf از زهرا فرهنگ دهقان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا فرهنگ دهقان مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

روایت زندگی دختری تنها است که برای کـار پا

در خانه ای مـی گذارد که سرنوشتش عوض مـی شود…….مقدمه:دختری

تنها….پسری مغرور….دختری که طعم محبت را نچشیـده….پسری

خشک…ایا دختر قصه مون مـی تـونه دل پسرمون رو به دست بیاره؟ در با

صدای تیکی باز شـد اروم درو باز کردم از چیزی که رو به روم دیـدم دهنم

بازموند یه خـونه بزرگ که یک راه شنی به سمت خـونه حیاط رو به دو دستـه

تقسیم کرده بود سمت راستم پر از گل های رز رنگـارنگ بود سمت چپم

هم یه استخر بزرگ بود که دورتادورش گل بود یه آلونک چوبی هم با فاصله

زیاد از استخر بود خیلی خـونه زیبایی بود با بهت به خـونه نگـاه مـی کردم که

با صدای پسر جوانی از بهت در امدم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان