برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تن ها pdf از boood با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان boood مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

اینجا واقعیت ان چیزی است که باور مـی کنیم نه انچه که دیگران باورش دارند باور من حقـیقت این واقعیت است و نه بیشتر …
تن ها گذر عمریست از رهایی که هست و دلی که نیست و عشقـی که عجیب تمنای بودنش هست و نیست …
داستان زنی که درگیر زندگی مـی شود و عادتی که جای عشق را مـی گیرد و روزگـاری که با رها یار نیست و پس از پنج سال او را تن ها تر از تنها مـی کند …
روایت غم ها و محبت ها و نگـاه خداست به بنده ها …
که هرچقدر تنها باشی خدایی هست که بودنش جای تمام نبودن هاست …
تن ها داستان همه بنده هاست و عاشقـی شان با خدا هرچند عیار زمـینی ما او را تـهی از عشق بخـواند

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان