دانلود رمان در حوالی بهمن ماه از آیلار سبحانی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در حوالی بهمن ماه pdf از آیلار سبحانی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آیلار سبحانی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان در حوالی بهمن ماه

این رمان روایت زندگی دختری به اسم پگـاست که همراه با شوهرش و دوتا دختر بچه اش زندگی مـیکنن و

منتظر دوقلوهایی هستن که تـو راه دارن.اما سرد شـدن رفتار روز به روز همسر پگـاه،مرتضی و بعد

بی تـوجه ایی های اون،باعث ایجاد شک و دودلی پگـاه در مورد خیانت همسرش مـیشـه که

با پسر عموش آکو آشنا مـیشـه که…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آن سوی خیال

قسمت اول رمان در حوالی بهمن ماه

با عصبانیت سرش داد زدم :محیا، موهای مهیاس رو ول کن!

با گریه و هق هق نگـام کرد:نه، مامان اون اسباب بازی من رو برداشتـه.

چنگی به موهام زدم و کلافه از جنجال هر روزه اشون به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم.

– دختر قشنگم، ببین خـواهرت داره گریه مـیکنه، ول کن موهاش رو من ازش مـیگیرم.

با شک نگـاهم کرد و از گریه سکسه اش گرفتـه بود؛

آخر سر موهای مهیاس رو ول کرد. نفس عمـیقـی

کشیـدم و مهیاس را که زار مـیزد و از درد سرش گله

مـیکرد رو، تـوی بغلم گرفتم و سرش رو مالش دادم.با اخم به محیا نگـاه کردم.

– خیلی دختر بدی شـدی محیا! برو تـو اتاقت تا

تکلیفت رو روشن کنم.

با بغض ناله و غرغر درحالی که پا مـیکوبیـد به سمت اتاق رفت و در همون حالت گفت:

– به بابا مـیگم چه بلایی سرم آوردی پکـاه خانم.

از لفظ قلم حرف زدنش خندم گرفت، ولی قورتش

دادم و چپ چپی نگـاهش کردم!

-خانوم خانوما پکـاه نه، پگـاه، دوم بلبل زبونی نکن

که باباتم از دستت شاکی شـده.

یهو نشست روی زمـین بلند تر از قبل زیر گریه زد.

– شما منو دوست…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان