برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شینا pdf از ماندانا معینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ماندانا معینی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان شینا

تـو کتابخـونه دانشگـاه نشستـه بودم و داشتم در مورد تحقـیقم مطالعه مـی کردم

که پریسا اومد سر مـیزم و آروم گفت : شینا یه دقـیقه بیا بیرون . چی شـده ؟

بچه ها بیرون واستادن . باشـه برای بعد بایـد چند تا چیز رو پیـدا کنم .

گفت : حالا بلند شو بیا ! بعدا به این چیزا مـی رسی !» دیـدم اگـه بلند نشم

انقدر حرف مـی زنه تا نظم کتابخـونه رو مختل بکنه ! بلند شـدم و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کریستال

دانلود رمان ننه سرما ماندانا معینی

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان