برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نا آرام pdf از آیلار بلندطلب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آیلار بلندطلب مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 عاشقانه هایم تـه نشین مـیشوند اگر حضور پر مهرت را در شب های نا آرام زندگی ام احساس نکنم ! ساعت پنچ صبح بود که جلوی دَر خانه مُراد یارالهی، پشت بوتـه ای پنهان شـده بود ؛ خیلی منتظر این فرصت بود…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان