برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر نقاب دار pdf از آمنه آبدار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آمنه آبدار مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/پلیسی/جنایی/مافیایی

خلاصه رمان دختر نقاب دار

 روایتگر زندگی آنالیا محبی خلافکـار و رئیس بزرگترین باند قاچاق مواد زندگی این دختر سراسر رازه!

با نفوذ سه پلیس به باند، متـوجه چیز های عجیبی در مورد زندگی این دختر مـیشن و

جالبترینش هویتشـه چون هیچ کسی به اسم آنالیا محبی در هیچ کشوری نیست و

هنوز هم اونا در تلاش برای شناختن این دختر هستند //

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مجرم عاشق آمنه آبدار

قسمت اول رمان دختر نقاب دار

محکم و ج د ی وارد عمارت عبا سی ها شـدم قدم هام رو محکم بر م ی داشتم و

اخم هام مثل همـیشـه ، وسط پیشون یم جا خـوش کرده بود

وقت ی وارد سالن مهمون ی شـدم، همه نگـاه ها رو به سمت خـودم

کشیـدم ول ی حت ی کوچک تری ن تـوجه ی بهشون نکردم با صدای ساشا به طر فی که

اون بود چرخیـد م و منتظر نگـاش کردم؛ با ی ه حرکت جنتلمنانه دستم رو گرفت و بو سی د

لبخن د خـوشکلی زد که دندون های سفی د و ردیف ش رو نمایان کرد و گفت :

سلام، آنا جان

گفتم : ، بر خلاف استقبال گرم اون، جایستاددی و بدون هیچ عطوفتی

آنالیا هستم

_ ول ی برا ی من همون آنایی

پوزخن دی زدم و گفتم :

من برای هیچ کس آنا نیستم

ساشا که دی د کم نمـیارم و با حرف زدن با من به چی زی ن

مـی رسه، با گفتن فعلا، ازم دور شـد و رفت

وقت ی ساشا رفت، به سمت ی کی از مـیز ها ی خال ی رفتم و نشستم؛ به محض

نشستنم ی ه خدمتکـار، با ی ه سین ی پر از مشروب، بالای سرم …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان