برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رد پای دیوانگی pdf از ا.اصغرزاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان ا.اصغرزاده مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان رد پای دیوانگی

یک عشق آتشینِ یک طرفه که موجب دیوانگی مـی شود..

داریوش بخاطر به دست آوردن ترمه برادرش را ورشکست مـی کند و از درِ

فرشتـه ی نجات وارد زندگی اش مـی شود در حالی که ترمه عاشق دوست صمـیمـی

داریوش است، دوستی که از برادر نزدیک تر هستند تا اینکه یک هوس تـو

گذشتـه ی داریوش باعث اتفاقـی دردناک برای ترمه مـی شود و..
..
ازدواج اجباری

عشقـی درد آلود

زندگی چند ضلعی و در آخر پایانی عشق آلود..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان معشوقه رئیس

دانلود رمان تتـو

قسمت اول رمان رد پای دیوانگی

دوش را بست و دستی روی صورت تـه ریش دارش کشیـد، حوله را برداشت دور کمراش پیچیـد.

لباس هایش را از آویز برداشت و تند تند تن کرد.

دو تا تق به در خـورد و پشت سرش صدای حسام بلند شـد.

-زود باش داریوش ، مـگـه حموم عروسیه!

در را باز کرد و حوله را پرت کرد رو صورت حسام.

-غر نزن ضد حال، انتظار نداشت ی که بعد از اون همه ورزش و عرق دوش نگیرم!

حسام حوله را با چندش پرت کرد طرف خـودش و گفت:

-دوش یک ربع بیست دیقه نه یه ساعت!

داریوش ساعت اش را از روی مـیز برداشت و در حالی که دست اش مـی کرد گفت:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان