دانلود رمان ستاره ام بمان پاییزان  از مریم خداداد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ستاره ام بمان پاییزان pdf از مریم خداداد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم خداداد مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان ستاره ام بمان پاییزان

داستان درباره ی دختری به اسم سمانه ست که پدرش فوت مـیکنه و بعد از پدرش

خـودش مـیشـه مسئول تامـین درامد خانواده …سمانه بعد از اتمام دانشگـاه در شرکتی تـو بالا شـهر

مشغول به کـار مـیشـه خلاصه مدیر شرکت عاشقش مـیشـه این رمان فراز نشیبهای

زندگی سمانه و بعد از سمانه دختر سمانه(پاییزان) رو نوشتـه بعد از زندگی سمانه نوبت مـیرسه به عاشق شـدن پاییزان و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان غرش های انتقامم

قسمت اول رمان ستاره ام بمان پاییزان

باد سردی وزیـد و پرده های ضخیم پنجره را به حرکت دراورد.صدای غر غر مادر که به سختی از جا بلند مـی شـدت ا

پنجره را ببندد رشتـه افکـارش را پاره کرد.سعی کرد دوباره ذهنش را متمرکز کند و به یاد اورد پوشـه را در کدام

گوشـه اتاق پنهان کرده است.این دلشوره لعنتی تـوان فکر کردن را از او گرفتـه بود.با ناامـیـدی روی پنجه پا بلند شـد و

به باالی گنجه نگـاهی انداخت.با یافتن پوشـه نفسی از سر اسودگی کشیـد.متـوجه مادرش شـد که بی اختیار از پشت

پنجره به بیرون خیره مانده بود.کنارش امد و مسیر نگـاهش را دنبال کرد.باد برگـهای زرد و نارنجی درختان را به

اسمان بلند مـی کرد و آنها آرام آرام و رقص کنان به زمـین فرود مـی امدند.او نگـاهی به نیم رخ مادرش انداخت،چهره

ای با چین و چروکهایی که در اطراف دهان و چشمها عمـیقتر مـی شـد.موهای حنا زده و جمع شـده در پشت سر و

چادری سپیـد به پاکی قلب مهربانش که به روی شانه هایش افتاده بود.با محبت دستش را روی دست استخـوانی او

گذاشت.مادر که ناگـهان از افکـارش خارج شـد یکه خـورد.»سمانه،هوا گرفتـه مادر.لباس _______ نمـی شـد…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان