برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پناه تـو pdf از کمند_مشکـات با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان کمند_مشکـات مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان پناه تـو

همـیشـه عاشق دختر داییم بودم ، ولی اون با کسی نامزد کرد که رهاش کرد و

من باهاش رفتم تـو رابطه ولی نمـی دونستم که

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بافتـه های رنج

قسمت اول رمان پناه تـو

رعد و برق لرزه به اندامم انداخت

کـاش باران مـی آمد کـاش سی ل راه مـی افتاد و این دخترک

دلم گرفتـه بود شکستـه بودم و قدم های سستم را در کوچه

پس کوچه های کیانپارس مـی کشیـدم هوا سرد بود و خاکی

نفس به سختی کشیـده مـیشـد پلیور بنفش رنگم را کیپ تنم

کردم و روسری ام را کمـی جلوتر کشیـدم باد شـدیـد بود ،

مردم سراسیمه مـی رفتند اما من جا مانده بودم!

در خی ابان هشت ، در رستـوران سر خیابان ! پشت آن مـی ز

سفیـد وسط سالن ! جا مانده بودم! پی ش آرش!

آرشِ من! مرد ی که سه سال از زندگی ام را پایش گذاشتـه

بودم که تمام ساحلی را پی اده رفتـه بودیم و از آی نده ی زندگی

امان گفتـه بودیم!

که مـیـدان ساعت را تا نادری دویـده بودیم و از دست فروش

سر چهار راه ، گل خریـده بودیم !

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان