برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ریان pdf از زینب حسینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زینب حسینی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

وفتی به بلندترین نقطه از کوهی که همـیشـه بدانجا مـیرفت، رسیـد. لبخند فاتحانه و زیبایی زد و چند نفس عمـیق کشیـد. بعد روی تختـه سنگی نشستـه تا ریتم ضربان قلبش به حالت عادی بازگردد . آنگـاه با شعفی وصف ناپذیر و نگـاهی تحسین آمـیز دشتـهای فراخ و زمـین های وسیع اطراف را از نظر گذراند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان