برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سبکباران ساحل ها pdf از شـهره وکیلی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شـهره وکیلی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان سبکباران ساحل ها

استادش دکتر هرمز دل مـیبنده از طرفی استاد که قبلا با زنی فرانسوی ازدواج کرده

دختری سیزده ساله به اسم نوشین داره و به رغم ۲۰ سال

اختلاف سنی قصد داره که با لیلی ازدواج کنه

نوشین هم منتظره تا هرچه زودتر این ازدواج سر بگیره اما ناگـهان…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شب عروسی من شـهره وکیلی

قسمت اول رمان سبکباران ساحل ها

استاد بهاران تاکیـد کرده بود هیچ دانشجویی اجازه ندارد

پس از او وارد کـالس شود.شعاع این قانون تمامـی کـالسهای

دانشگـاهی اش را شامل مـیشـد.مهر و نشان این قانون

در بستـه کـالسهایش بود.او از آن گویندگـانی بود که وقتی نظم

محیط اطرافشان بهم مـیخـورد خشمـگین مـیشوند و

مـیـدان فصاحت را از دست مـیـدهند.

لیلی همچنان که به سرعت قدم برمـیـداشت به

سوی ضلع شرقـی دانشگـاه پیچیـد.وقتی به ساعت نگـاه کرد بر سرعت

قدمهایش افزود.بایـد قبل از استاد بهاران به کـالس وارد مـیشـد !

اما ناگـهان با دیـدن دکتر هرمز پا سست کرد.دکتر

هرمز همراه استاد شفیعی به طرف دانشکده مـیرفت.او

استاد درس فلسفه بود.لیلی از پشت سر به قامت کشیـده و

محکمش چشم دوخت و کـالس را فراموش کرد و

با قدمهایی همـگـام با قدمهای او به دنبالش روان شـد.اندکی مانده به

در ورودی کـالس استاد شفیعی از دکتر هرمز جدا شـد.

لیلی دوباره قدمها را تند کرد و با هیجان صدا زد:استاد!

دکتر هرمز به سرعت به عقب برگشت.

لیلی نفس زنان سالم کرد.دکتر هرمز با چهره گشاده مخصوص کسانی که از

انتظاری طوالنی به در آمده باشند با سالمـی کوتاه پاسخش را داد و

سراپای او را عاشقانه برانداز کرد.نگـاهی

برانگیزنده که انسان را از شرم سرخ مـی کند:

لیلی خـوب شـد که تـو را

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان