برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نابودگر شیطان pdf از اسما- ب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان اسما- ب مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان نابودگر شیطان

 یه دختر و هزار اتفاق تـو زندگیش زندگی ای برگرفتـه از هیجان و شادی و بی خیالی که یک سری

اتفاقات و یک سری خبرها احساسشو و اخالق وجودشو تغییر مـیـده سرنوشتی عجیب که تنهابه گروهی وابستـه

است و عضوی شیطون که اطالعات جدیـدی از گروه باعث شکستنش مـیشـه که دختر ساده ی بی احساس ما

مـیتـونه از چندین حس پیچیـده و واضح سر در بیاره و این اتفاقات مـیتـونه آینده ی اونو تغییر بده یک هدف که از

قبل تعیین شـده و اون بی خبره هدفی که سخت اونو درگیر افکـار پیچیـده اش مـیکنه هدفی همراه با کلی

ماجراهای شیرین و طنز وکل کل های پی در پی و گـاهی…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ماهی سفیـد

قسمت اول رمان نابودگر شیطان

نمـیـدانم از کجا شروع کنم ویا از چی بگم ؟از خـودم یا از زندگیم ؟یا شایـد هم معمایی که در او فرو رفتـه ام وجوابش

برای خـودم هم ناپیـداست !اینکه من االن اینجام به خاطر چی بوده ؟یا اصال چطور شـد که تصمـیم گرفتم بشم این

چطور شـد که قبول کردم هر کـاری انجام بدم و تاپای از دست دادن زندگیم برم تا به اینجا برسم ؟تابشم یک

نابودگرکه گروه نابودگران منو راه بدن تا به این جا برسم وبه هدفم نزدیکتر !هنوز هم گیجم که چرا اسممونو

گذاشتیم نابودگر…درصورتیکه حداقل به نابودکردن نمـیرسونیم…گرچه آلفرد مـیگـه هدفش از این اسم نابود کردن

یک نفره!گـاهی هم به این نتیجه مـیرسم که شایـد ماهم یک گروه نینجاییم که برای سرگرمـی و هیجان این گروهو

درست کردیم…

باز هم اومدم که فکر کنم و به نتیجه ای نرسیـدم !از روی تختم بلند شـدم و با بیحالی رو تختی آبی خاکستریم رو

….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان