برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خـون واقعی pdf از کـارلاین هریس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کـارلاین هریس مـیباشـد

موضوع رمان :ترسناک/تخیلی

خلاصه رمان:

وقتی که به بار آمد مدتـها بود که منتظر دیـدن یک خـون آشام بودم
از وقتی که چهار سال پیش خـون آشام ها از تابوت بیرون آمدند /همانطور که با خنده داخل آن رفتـه بودند / امـیـدوار بودم که یکی از آنها به بون تمپس بیایـد در شـهر کوچکمان از همه ی اقلیت ها ی دیگر داشتیم _ چرا از جدیـدترین شان که قانونا مرده به حساب مـی شـدند نداشتـه باشیم////

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان