برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اگر چه اجبار بود pdf از الهام.ح با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام.ح مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

همه چیز برای من یک بازی بود یک بازی تلخ و اجباری اصلاً نمـیـدونستم با این بازی چی به سر خـودم و اون بیچاره مـیاد
فقط برام آبروی بابام مهم بود اما اون بیچاره !! تقصیری نداشت مجبور بودم در برابر نگـاه های سرد و پرسشگرانش فقط سرمو بندازم پایین و سهم اون فقط سکوت بود سکوت
صدای خرد شـدن غرور و احساس و شخصیتشو مـیشنیـدم اما کـاری از دستم برنمـیومد خـودمم بازیچه بودم! این لکه ی ننگی بود که داشت آبروی چندین ساله ی بابامو مـیبرد چاره ای نبود ! نمـیـدونستم تا کی بایـد همدیگر رو تحمل کنیم اما بد کردم باهاش! خیلی بد! اما هر چی بود بایـد خـودمو آماده ی یه زندگیه جهنمـی و شوم که در انتظارم بود مـیکردم خـودمو به تقدیر سپردم
هر چه بادا، باد

دختری زجر کشیـده…بی گناه مجازات مـیشود و در این مجازات پسری را هم با خـود شریک مـیکند…نمـیخـواهد اما برای حفظ آبروی پدرش مجبور مـیشود

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان