دانلود رمان آرامش بعد از طوفان  از دلی28 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آرامش بعد از طوفان pdf از دلی۲۸ لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دلی۲۸ مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/طنز/اجتماعی/هیجانی

خلاصه رمان آرامش بعد از طوفان

آوا دختری شوخ، خـوش خنده و شاد که با ورود مـیلاد به زندگیش، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو مـیشـه‌

آرش، پسرعموی آوا هم همراه با رفیقش//سامـیار، برای آوا و مـیلاد مشکلات فراوانی به وجود مـیاپ یارن

به نظرتـون زندگی آوا و مـیلاد، که قراره تـوش کلی عاشقانه داشتـه باشـه به کجا ختم مـیشـه؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان دختر عشق دردسر حوریه عسکری

قسمت اول رمان آرامش بعد از طوفان

قطرههای آب سرد مـیریخت روی بدنم لعنت به این هوای گرم! خـوبهها؛ ولی، فقط لازمه یه دقـیقه

تـوی این هوا بری بیرون، مـیپزی این قدر گرمه دوش آب سرد، مغزم رو هم آروم کرد ریلکسی بهم

غلبه کرد و مثل همـیشـه زدم زیر آواز تـوی حموم فقط بایـد آهنگ من درآوردی خـوند، با صدای کشیـده و

بلند زدم زیر آواز: بیا دوری کنیم از هم، بیا پاره بشیم از دم، بیا درحال کشیـدن کلمهی بیا بودم که

یهو یکی محکم زد به در از جا پریـدم وپام لیز خـورد و با نشیمنگـاه محترم شوت شـدم روی زمـین جیغی زدم و گفتم:

چه خبره؟! آی ک*و*ن*م صدای جیغ ننه جونم اومد: ذلیل شـده، چرا هوار مـیزنی پاره شـدی آهنگ خـوندنتم

مثل آدم نیست! صدات رو بیار پایین بابات داره استراحت مـیکنه به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمـین بلند بشم

دستی به باسنم کشیـدم و گفتم: نشیمنگـاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت مـیکنه؟ جدی مـیگی؟!

یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت: بدو بیا بیرون کـارت دارم بچه پوفی کردم و زیرلب غر زدم:

خب بابا با صدای من بیـدار نشـه با صدای شما حتماً بیـدار مـیشـه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان