برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان او مـی آیـد pdf از یزدانی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان او مـی آیـد

اگـه یک روز بفهمـی کـابوسهای شبانه و رؤیاهای بچگیت حقـیقت داشتن

چیکـار مـیکنی؟!

ماجرا در مورد پسر یه که داره مثل هر آدم عادی دیگـهای یک زندگ ی معمولی

رو مـیگذرونه؛ اما متـوجه حقـیقتـها و اتفاقات عجیبی مـیشـه که زندگیش رو

از یک زندگ ی ساده به یک زندگ ی پر خطر و پر حاشیه تبدیل مـیکنه!

دوست شوخطبع و سرزندهش باورش نمـیکنه و اون مجبور به سکوت مـیشـه

تا اینکه اوضاع ترسناکتر مـیشـه و همه چیز لو مـیره. هیچکس نمـیـدونه

مشکل از کجاست و فقط مجبور به تحمل صحنههای ترسناک، وحشتناک و

جنگیری هستن و زمان ی حقـیقت معلوم مـیشـه که اونها دیگـه قهرمان زندگی

خـودشون هستن و ناجی مردم.

دانلود رمان تن پوشی از هوس

دانلود رمان همخـواب اجباری

دانلود رمان حسابدار زیبا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان