برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی من مرو pdf از شـهره وکیلی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شـهره وکیلی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان بی من مرو

رامش در پونزده سالگی عاشق بهنام مـیشـه و باهاش ازدواج مـیکنه که حاصل این ازدواج سه فرزند هستش

رامش که زنی بسیار تندخـو و خـودسر هستش تصمـیم مـیگیره که بوسیله ی برادرش به امریکـا

مهاجرت کنه ولی بهنام با اینکـار موافق نیست اما…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سبکباران ساحل ها

قسمت اول رمان بی من مرو

رامش که هنر ساعت ها حرف زدن و چیزی نگفتن از صفت های بارزش بود به قول خـودش برای اینکه شوهر را از

عالم انجماد بیرون بکشـد خـود را به مقصود برساند ، لحن کـالمش را مخملی کرده بود. زبان چرب و نرم او برای

شوهری چون بهنام زبان چندان آشنایی نبود ولی به رغم تصنعی بودنش برای مردی که طی شانزده هفده سال

زندگی مشترک به جز نامزدی و چند ماه اول زندگی بقـیه ی سال ها را خاررزارهای دل پشت سر گذاشتـه بود و

احساسات پر شورش بی آن که در بستری مناسب به جریان بیفتد و ایجاد لذت بکند به دست انداز افتاده بود

غنیمتی به شمار مـی آمد. و حاال در فضایی که شادی شکننده ای در آن موج مـی زد احساس خـوبی داشت.

بهنام مردی آرام ، بی ازار و نرم خـو بود و مثل خیلی ها موقعیت زندگی او را شرطی کرده بود

همه دوستش داشتند و او بی آن که از جا تکـان بخـورد همه جا بود. در قلب همه. این هنر ناپیـدایش بود. سلطه ی

سحرانگیزی که نزد همه محبوبش مـی کرد. این روحیه و این نوع شخصیت دلخـواه بسیاری از زن ها بود. اما برای

رامش که همچون تـوده ای پر حرارت و به همفشرده، با طغیانس جادویی و غیر قابل درک…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان