برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیشکش pdf از گیسوی پاییز با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان گیسوی پاییز مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان

دور خـود حصاري کشيده بودم از جنس تنهايي تاريکي و به بلنداي يلدا انگـار رنگ ها

هم با من قهر کرده بودند اما به ناگـاه چشمانم آبي آسمان را بهانه کرد آرزو بار

ديگر در نگـاهم جان گرفت اينبار مي خـواهم اعتماد کنم و دلم را آشتي دهم با عشق…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان