برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ابریشم سرخ pdf از ناهیـد سلیمانخانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ناهیـد سلیمانخانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ابریشم سرخ

دیوار آجری تب دار ، پیچک عاشق تشنهل برا پژمرده بود و گنجشکها

به دنبال قطره ای آب در سطح حیاط سرگردان بودند

ماهرخ تـه مانده ی آب حوض را با سطل به آجرهای پوسیـده ی کف حیاط پاشیـد

بوی نم و خاک فضا را انباشت فواره ها باز شـدند و ماهی های گرما زده از کف حوض به سطح آب کوچیـدند

عسل وارد حیاط شـد نگـاهی به آسمان آبی کرد و سپس به در حیاط خیره شـد……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عروسی برای فروش

دانلود رمان بعد از تـو ناهیـد سلیمانخانی

قسمت اول رمان ابریشم سرخ

صدای شرشرآب مـی آمد و او را در

خلسه ای سکرآور فرو مـی برد لب حوض نشست و پاهایش را

در پاشویه گذاشت آب حوض سرریز شـد و تا مغز

استخـوانش را خنک کرد

چشمهایش بستـه بودند و دل بی قرارش در تب و تاب دیـدار

رضا لحظه شماری مـی کرد که ماهرخ فریاد زد :

چرا تـو آفتاب نشستی ؟

عسل هیچ صدایی نمـی شنیـد به جز تکرار آخرین جمله ی محبوبش

که از پشت تلفن قلبش را به تالطم انداختـه بود

نمـیـدونی دلم برای چشم های قشنگت چقدر تنگ شـده !

ماهرخ شانه هایش را تکـان داد و پرسیـد :

خـوابت برده ؟

نگـاه عسل از پشت پرده ی اشکی که چشم هایش را

شفاف کرده بود به او دوختـه شـد ماهرخ متعجب پرسیـد :

گریه کردی ننه ؟

لبهای صورتی رنگ و براق عسل با لبخند شیرین او از هم گشوده شـدند و او گفت :

حالم خیلی خـوبه فقط حوصله ی اتاقم را ندارم

ماهرخ سر تکـان داد و گفت :

بگو چشم انتظارم مـی دونم چه حالی داری ! خدا به فریادت برسه

با این …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان