برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طعم گس نگـاهت pdf از سلطانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان سلطانی مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/کلکلی/پلیسی

خلاصه رمان

جبران گناه نکرده خیلی راحتـه اما جبران گناه کرده خیلی سختـه چون تا جبرانش نکنی مثه خـوره تمام روحتـو مـیخـوره اما …وقتی عزمتـو جزم مـیکنی تا جبرانش کنی ازهر راهی و به هرقـیمتی که شـده مـیخـوای جبران کنی/حتی به قـیمت شکستن غرورت شکستن سد اشکـات شکستن همه چیزت حتی شکستن قلبت ////وقتی مـیخـوای جبران کنی تنها صدایی که مـیشنوی صدای شکستنه/ شکستن همه چیزت////

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان