دانلود رمان همین که حال من خوش نیست  از رها امیری لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همـین که حال من خـوش نیست pdf از رها امـیری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رها امـیری مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان همـین که حال من خـوش نیست

گلسا کـاویان بعد از چهار سال دوری از شوهرش برمـیگرده.برمـیگرده تا اشتاباهاتش رو

جبران کنه و چیزهایی رو که باختـه رو دوباره بدست بیاره ..

داستان فلش بک هایی به گذشتـه داره و تـوی این فلش بک ها همه چیز روشن مـیشود..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همـین که کنارت نفس مـیکشم رها امـیری

قسمت اول رمان همـین که حال من خـوش نیست

ساعت مچی ام را نگـاه مـی کنم گوشی داخل کیفم مرتب مـی لرزد دلم تنهایی

مـی خـواهد ویک خلوت !کلیـد را داخل در مـی چرخانم وپا به خلوتم مـی گذارم.داخل اتاق خـواب

که مـی شوم کیفم را روی تخت پرت مـی کنم .کم نیاورده ام فقط گذشتـه وتمام خاطراتش

برای دیوانه کردنم هجوم اورده اند.صدای تلفن که مـیپیچد تنم را به تخت مـیسپارم. گلسا

بچه بازی در نیار برگرد خـونه !لحنش کمـی ارامتر مـی شود مـیـدونم ناراحتی

دکمه های کت شلوار تنم را هم جدا مـی کنم نگـاهم را به سقف گچ کـاری شـده مـی دوزم

بابا بفهمه خـونه گرفتی ساکت نمـیشینه یک ساله به تـهران رفت وامد داری مارو ادم هم

حساب نکردی حداقل یه خبر بدی بعد این همه مدت اومدی دیگـه خـون به دلش نکن

“پدرم!حتی بامن حرف هم نمـی زند” مثل گذشتـه نیست گلسا پیر شـده اولین دکمه بلوز

سفیـد زیر کت را جدا مـی کنم دیگـه اومن مرد قدیم نیست بالحن بی جانتری مـی گویـد

اذیتش نکن دیگـه تحمل تنش های جدیـد رو نداره صدای بوق که مـیپیچد به سمت چپ

غلت مـی زنم دستم را به هوایش روی صافی و نرمـی تخت مـی کشم چشمانم را مـیبندم

ویادم مـی ایـد” من فرزند خـوبی برای پدرم نبودl…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان