برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی پناهی همراز  pdf از شایستـه نظری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  شایستـه نظری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

همراز، دختری جسور،شجاع، ورزشکـار و زیبا که به خاطر خلاف و اشتباهات
پدرش در گذشتـه طعمه قرار مـی گیره و پدرش ناخـواستـه او را در قمار به امـیر
علی، مردی جسور که به دنبال انتقام هست از دست مـی ده و اسیر دست
این مرد خشن وکینه ای مـیشـه و آسیب های زیادی مـی بینه.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان