برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جزیره سرگردانی pdf از سیمـین دانشور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سیمـین دانشور مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان جزیره سرگردانی

داستان درباره ی دختری به اسم هستی هستش که پیش مادر بزرگ خـودش

خانم نوریان زندگی مـیکند خانم نوریان که پیشـه اموزگـاری دارد با یاد تنها پسر

کشتـه شـده اش در جریانات سیا سی زندگی مـیکند عشرت مادر هستی که

با یه مرد پولدار ازدواج کرده سعی در این داره که برای هستی

یک شوهر خـوب پیـدا کنه و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سووشون سیمـین دانشور

قسمت اول رمان جزیره سرگردانی

سحر نبود نور از شیشـه ی پنجره پشت پلکهای هستی افتاد و

به قلبش راه یافت و ستاره ای در دلش چشمک زد

پاشـد در تختخـوابش نشست زمـین و زمان روشن بود

یک آن مثل همه ی خـوش باورها باور کرد که روز از دل

ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاییـده شـد اما نور

تنها یک لحظه پاییـد : صبح اول از دروغ خـود سیاهروی

شـده بود

هستی گلوله های پنبه ی به موم آغشتـه را از گوشـهایش درآورد و

خرناسه ی مادربزرگ که در تخت مقابل خـوابیـده

بود با تاریکی بهم آمـیخت

تاریکی و صدا دراز کشیـد و چشمهایش را بست

خـواب مـی دیـد : در سرزمـین ناشناسی است از گرما عرق کرده پیراهنش به تنش

چسبیـده از تشنگی له له مـی زند درختـهای ناشناختـه ای را مـی بیند که برگـهایشان

سوختـه شاخه های شکستـه سایه ندارند چند تا زن با چادر عبایی

دستـهایشان را حمایل دیگـهایی که بر سر دارند

کرده مـی آیند چانه و گردن زنها خالکوبی شـده نقش کژدم مار

نه این یکی

نقش ستاره است و آن دیگری نقش هالل ماهی چانه اش را در بر گرفتـه

چشمهای هستی درست نمـی بیند تا همه

ی نقشـها را درست بشناسد از یک زن که نقش..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان