برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شاهزاده عقـیم pdf از منوچهر دبیرمنش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان منوچهر دبیرمنش مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان شاهزاده عقـیم

در این داستان تاریخی، “جلال الدین مـیرزا “پسر سفاک فتحعلی شاه که به تازگی

حکومت شیراز را به چنگ آورده در اندیشـه ازدواج با دختری است که شایـد او را

صاحب فرزند کند، زیرا او پیش از این دختران بسیاری را که از او صاحب بچه نشـده اند

به قتل رسانده غافل از آن که خـود نمـی تـواند صاحب فرزند شود . ماجرای اصلی داستان

از آن جا آغاز مـی شود که هیچ یک از اهالی شیراز حاضر به وصلت با شاهزاده نیستند و

“حاج ابوالقاسم “از جمله کسانی است که فراشان شاهزاده، دختر او را برگزیـده اند .

او نیز ناگزیر کنیز خـود را به جای دخترش معرفی مـی کند که “نازنین “نام دارد .

نازنین اینک با آگـاهی کـامل از وضعیت شاهزاده پای به حرمسرای او مـی گذارد و

با ترفند تمام امور حرمسرا را در اختیار مـی گیرد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سوگلی حرمسرا منوچهر دبیرمنش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان