برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نجابت من ، بهانه ی تـو pdf از سارا ۷۶ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا ۷۶ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

جلوتر مـیکشمش!
محکم ترش مـیکنم!
این یک تکه پارچه را…
روسری ام را مـیگویم!
حجابم را…
همان که انگشت رویش گذاشتی!
همان که به خاطرش رفتی!
بهانه ات را مـیگویم…
رفتی…
بهانه ات اما هنوز هست!
رفتی!
بی تـوجه به حرف مردم!
وتـو باز مـیگردی…!
ومهم نیست مردم چه مـیگویند!
مردم بایـد همـیشـه حرفی برای گفتن داشتـه باشند! …

پایان بسیار خـوش و جالب

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان