برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تنها با تـو pdf از مریم جعفری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تنها با تـو

داستان زندگی عاطفه و نرگس دو دوست قدیمـی که نرگس بخاطر تامـین مخارج معالجه ی

مادرش مجبور به ازدواج اجباری با پسرعموی پولدار و بیسوادش مـیشـه و در این بین برای

ماه عسل عازم شمال مـیشن و نرگس از عاطفه مـیخـواهد که همراهیشون کنه.. در آنجا

نرگس کم کم به عشق خالص جهانگیر پسرعمویش پی مـیبرد و به او علاقمند مـیشـه و

عاطفه هم بطور اتفاقـی با نادر و نامزدش آشنا مـیشود اما نادر که دل خـوشی از نامزدش

ندارد کم کم شیفتـه ی سادگی و ملاحت عاطفه مـیشود و از او درخـواست ازدواج مـیکند اما…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حسرت دیـدار تـو

قسمت اول رمان تنها با تـو

عاطفه درحاليكه كنار پنجره اتاق نشستـه بود و بيرون را تماشا ميكرد ، شنونده بگو مـگوي پدر و مادرش بود . پدرش چند سال قبل

بر اثر همنشيني با دوستان ناباب مبتلا به اعتياد شـده بود و سال گذشتـه به علت همين مساله او را از كارخانه اخراج كرده بودند .

مادرش براي عقب نيفتادن كرايه خانه و مخارج زندگي كار ميكرد .

عاطفه هر بار كه يكي از متقاضيان مادرش را براي كارهاي سخت منزل جلوي در به انتظار ميديد ، قلبش مالامال از اندوه ميشـد . او

مي انديشيد : چرا مادرم كه هنوز اثرات جواني در چهره اش مشـهود است بايد براي گذران زندگي در خانه ديگران كار كند ؟

هميشـه وقتي افكارش به اينجا ميرسيد علي رقم ميل باطنيش از پدرش بدش مي آمد . پدري كه از سال گذشتـه فقط گـاهي او را

ميديد و هر بار هم كه به خانه مي آمد پس از سر و صداي فراوان به زور از مادرش پول ميگرفت و بعد تا مدتـها ناپديد ميشـد .

عاطفه دلش براي….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان