برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خرابه های دل pdf از اعظم زاهدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان اعظم زاهدی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان خرابه های دل

داستان دختری رو روایت مـی کنه که در تضاد عقایـد پدر و مادرش قدم در راهی مـی گذارد

که درس نقطه ی مقابل مادرش یعنی هم نظر با پدرش است پدری که در نظر

مادرش هم پیاله و هم عقـیـده ی شیطان مجسم اخرت او ست و او در این بین

در کشاکش دیگری هم با دل و عقلش در جدال است انتخاب شاهزاده ی پورش

سواری که دلش را برده و عقلش را هم دزدیـده یا شاهزاده ی موتـور سوار اخـوند

تباری که انتخاب مادرش هم هست و اینکه انتخاب او چیست و اینده ایی که در انتظار اوست…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کبوتر افسون امـینیان

قسمت اول رمان خرابه های دل

مردمک چشمانم طوري بر روي قرنیه ي دیـدگـانم شناور مانده بود که مـی

شـد التماس نگـاهم را بیش از پیش در نگـاه او انعکـاس داد دستان یخ کرده ام

بر روي بازوان قدرتمند او همچون ماري به دور طعمه اش چنبره زده بود که

خـودم هم مـی پنداشتم اخرین قدرتم را به کـار بستم اما لبخند پیروزي او هر

انچه تصور مـی کردم را بر باد داد ضربان قلبم انقدر تند مـی زد که دست

دیگرم این بار بر روي قلبم خـودنمایی مـی کرد و طوري او را سفت چسبیـده

بود که هر ان تصور مـی کردم قصد بیرون زدن از قفسه ي سینه ام را دارد

نفس هایم به شماره افتاده بودند و انقدر در ان فضاي سنگین با دودهاي غلیظ

سرفه کرده بودم که سینه ام هم به درد افتاده بود ولی باز هم قصد سازش

نداشتم و مـی خـواستم تا پاي مرگ مقابل خـواستـه ي او و خـودم مقاومت کنم

ندایی از

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان