برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مازوخیسم pdf از گـالیور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان گـالیور مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه/روانشناسی

خلاصه رمان

روایت دو زندگی زنی به نام لیلی در بند گذشتـه و دیگری دختری با نام نیلوفر اسیر عشقـی نافرجام…راجبه بیماری مازوخیسم و به معنای عامـیانه یعنی خـودآزاری است و تـوضیحاتی راجب این بیماری مـیـدهد داستان متشکل از دو زندگی که به یکدیگر مرتبط مـیشنوند مـیباشـد….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان